Prydau Ysgol am Ddim

PYADd - 24 02 2021 Ysgolion

Gwybodaeth Pontio

Llythyr i Rieni - Letter to Parents - How to apply - Sut i gwneud cais

Disgyblion sydd heb wneud cais - No Application Report Guide

Prydau Ysgol Am Ddim

Annwyl riant / warchodwr
Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y dylid gwneud taliadau i ddisgyblion sy'n cael Prydau Ysgol am Ddim yn ystod y cyfnodau canlynol o amser –


Gwyliau ysgol
Os caiff eich plentyn gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i aros gartref am gyfnodau ar wahân

Gwybodaeth Covid

Gwybodaeth Covid i ysgolion

Arholiadau Haf 2021

Ysgol-Y-Strade

2020-11-10 - llythyr ysgolion a cholegau - Haf 2021

Llythyr Arholiadau wrth Cyng Glynog Davies

Newyddion

Yr Ysgol

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Y Strade ym 1977 fel Ysgol Gyfun Ddwyieithog i fechgyn a merched rhwng 11 a 18+ oed.

Ym mis Medi 2019 bydd ymhell dros 1,200 o ddisgyblion yn yr ysgol gyda thua 240 yn y flwyddyn gyntaf.

Mae’r ysgol yn ymrwymo ei hun fel sefydliad i gynnal a chodi safonau gwaith ac ymddygiad y disgyblion ac i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg mewn cymuned ddwyieithog. Mae cynllun datblygiad a thargedau gwelliant blynyddol yr ysgol yn cyfeirio at y prif nodau hyn.

Mae staff a disgyblion Y Strade yn gweithio’n egnïol i gynnal arwyddair yr ysgol, sef …

“Nid da lle gellir gwell”

Nid da lle gellir gwell

Llais Y Dysgwr - Sut allwn ni wella’r Ysgol? Oes gen ti syniad?
Botwm Becso