Noson Agored Blwyddyn 6 (3/10/17)

Mae’n bleser gennym wahodd rhieni a phlant blwyddyn 6 i Noson Agored y Strade, a gynhelir ar Nos Fawrth y 3ydd o Hydref, 2017 am 6:00yh.

Bydd y noson yn cychwyn gyda gair o groeso yng Nghampfa’r ysgol ac yna gwnawn eich tywys ar daith i weld yr ysgol ar waith. Dewch i brofi bywyd arbennig Y Strade lle gwelwch ein disgyblion yn gweithio mewn amgylchedd diogel a gofalgar, er mwyn cyflawni eu potensial yn llawn.

Trefnir amrywiaeth o weithgareddau a bydd cyfle i drafod gyda disgyblion ac athrawon, ac i gael sgwrs dros baned o de.

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod ar y noson arbennig hon.