Gwelwch isod am wybodaeth ar brydiau ysgol am ddim a ddarparwyd gan Cyngor Sir Gâr.