Eisteddfod Ddwl

Aeth disgyblion dosbarthiadau 7S a 7D i Neuadd Pontyberem ar ddydd Llun, yr 20fed o Dachwedd er mwyn cystadlu yn yr Eisteddfod Ddwl a gynhelir yn flynyddol gan Fenter Iaith Cwm Gwendraeth Elli. Bu’r disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau; stwffio cracers, borstio balŵns a chôr garglo i enwi ond rhai. Ysgol Maes y Gwendraeth oedd y gwrthwynebwyr a llongyfarchiadau iddynt am ennill yr Eisteddfod o drwch blewyn! Diolch yn fawr i rai o aelodau Pwyllgor Cymreictod y Chweched dosbarth am gynorthwyo ar y diwrnod.