Dydd Llun 2/7/18

Dydd Llun 2/7/18 – Oherwydd rhagolygon y tywydd a’r addewid am dywydd poeth bydd gan y disgyblion yr hawl i wisgo naill ai gwisg chwaraeon swyddogol neu wisg ysgol lawn. Bydd staff bugeiliol / uwch yn delio ag unrhyw anghysondebau i’r wisg chwaraeon arferol.
Bydd yna gyhoeddiad arall am weddill yr wythnos.