Ymuno â’r Urdd

Os ydych yn dymuno i’ch plentyn fod yn aelod o’r Urdd eleni a fyddech gystal â danfon £7 i’r ysgol mewn amlen, gydag enw’ch plentyn, eu dosbarth cofrestru ac ‘Urdd’ wedi’i ysgrifennu arni, erbyn diwedd y mis os gwelwch yn dda? Gallwch hefyd ymaelodi ar wefan yr Urdd drwy fynd i’r ddolen www.urdd.cymru/ymuno.