Gwahoddiad i’n Noson Agored i ddisgyblion blwyddyn 6

Annwyl Riant / Warchodwr,

Mae’n bleser gennyf eich gwahodd i Noson Agored yr ysgol a gynhelir ar Nos Fawrth, yr 2ail o Hydref, 2018 am 6:00yh.

Bydd y noson yn cychwyn gyda gair o groeso yng Ngampfa’r ysgol ac yna wnawn eich tywys ar daith i weld yr ysgol ar waith. Dewch i brofi bywyd arbennig Y Strade dan arweiniad ein disgyblion hŷn. Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau ar eich cyfer, bydd cyfle i chi sgwrsio gyda disgyblion ac athrawon yn y dosbarth, ac i gymdeithasu dros baned o de ar ddiwedd y noson.

Yn y cyfamser byddwn yn diweddaru ein gwefan (www.ysgolystrade.cymru), a’n cyfrif trydar (@Ysgol_Strade) â’r wybodaeth mwyaf cyfredol i chi.  Edrychaf ymlaen at eich cyfarfod ar y noson arbennig hon.