Bore Coffi Macmillan

Diolch i bawb am eu cyfraniadau i’r bore coffi.  Codwyd  £242.66.

Diolch hefyd i’r adran Ieithoedd Modern am drefnu cystadleuaeth “Bake Off” i ddisgyblion CA3. Codwyd £203.