Prydau Ysgol am Ddim

PYADd - 24 02 2021 Ysgolion

Dyma neges gan y Cyfarwyddwr Addysg

Dyma neges gan y Cyfarwyddwr Addysg

Gwybodaeth Pontio

Llythyr i Rieni - Letter to Parents - How to apply - Sut i gwneud…

Arolwg Covid 19

Arolwg Covid 19 Survey    

Neges ar ran Mr Gareth Morgans

Llythyr Rhieni a Gofalwyr 21-10-20

Diwrnodau HMS

Annwyl Riant/Gofalwr, Rydym wedi adolygu'r dyddiadau ar gyfer…

Amser Cinio

Mae Ysgol Y Strade, erbyn hyn, wedi ail agor yn llawn. Rydym…

Amser Cinio

Wrth inni symud ymlaen gyda'r broses o ail agor Ysgol Y Strade…

Symptomau Covid a Phrofi

Symptomau Covid a Phrofi Mae holl wybodaeth ynghylch…

Ar ran Mr Gareth Morgans

Ar ran Mr Gareth Morgans