Diolch Mrs Lewis

Wedi wyth mlynedd wrth y llyw, mae cyfnod Mrs Heather Lewis fel…

Gwisg Ysgol Medi 2017

GWISG YSGOL Y STRADE MEDI 2017 Yn Ysgol Y Strade credwn fod…

Newid Ysgol

Manylion pwysig i rieni/disgyblion Blwyddyn 6 Cliciwch ar y…

Profiad Gwaith BITC Cymru

Ar ddechrau’r mis cafodd 12 disgybl o gyfnod allweddol 3 y…

Llongyfarchiadau i gyn-ddisgybl, Owen Morgan

Mae cyn ddisgybl Ysgol y Strade, Owen Morgan yn nhîm Morgannwg…

Bwletin Haf

Gair gan y Pennaeth  Mrs Heather Lewis Dyma ddiwedd ar flwyddyn…

Cystadleuaeth 'TT Rockstars'

Wythnos yma mae'r Adran Fathemateg yn rhedeg cystadleuaeth 'TT…

Noson bontio blwyddyn 6

Nos Fercher, Gorffennaf 12fed. Croeso i chi rieni a disgyblion…

Taith blwyddyn 7 i LC2

Llythyr LC2 Bl.7

Llongyfarchiadau i gyn-ddisgybl, Steffan Evans

  Llongyfarchiadau i un o'n cyn-ddisgyblion, Steffan…