Disgyblion Abl a Dawnus

Mae ein hysgolion cynradd yn rhannu gwybodaeth gyda’r Strade ar ddoniau a thalentau disgyblion cyn iddyn nhw gyrraedd. Ceir cyfleoedd eang yn gwricwlaidd ac allgyrsiol i ddisgyblion abl a dawnus ar draws y pynciau. Defnyddir data cyrhaeddiad a thargedau heriol i adnabod a herio disgyblion i ragori.