STAFF
Tîm Arwain

Pennaeth

Mr Geoff Evans

Dirprwy Bennaeth

Mr Adam Powell

Penaethiaid Cynorthwyol

Mr Rhys Browning

Miss Abigail Davies

Mr Alun Jones

Mrs Heulwen Jones

Rheolwr Busnes

Mrs Iris Williams

Penaethiaid Blwyddyn

Blwyddyn 7

Catrin Hughes

Blwyddyn 8

Deiniol Evans

Blwyddyn 9

Berian Davies

Blwyddyn 10

Jonathan Lewis

Blwyddyn 11

Sion Acciaioli

Blwyddyn 12/13

Daniel Hughes

Athrawon

Cymraeg

Hedydd Jones

Ffion Williams

Abigail Hinton

Lydia Havard

Nia Williams

Sioned Williams

Abigail Davies

Deina Jones

Saesneg

Anna Jones

Hannah Forey

Cheryl Lewis

Tammy Rees-Davies

Joseff Rees

Sara Davies

Alys Rosser

Alun Jones

Hannah Davies

Mathemateg

Lynwen Lewis

Sara Jones

Angharad Chapman

Catrin Clarke

Laura Davies

Elis Jones

Ben Jones

Wyn Thomas

Gwyddoniaeth

Rhys Browning

Elin Davies

Joanna Rees

Hilary Cotterell

Torrey Stillman

Nia Jones

Rhiannon O’Sullivan

Danny Williams

Ffion Evans

Dr Owain Meredith

Technoleg

Lee Thomas

Wayne Williams

Rhian Rudall

Hannah James

Hannah Bryant

Iwan Harries

Iechyd a Gofal

Rhian Rudall

Hannah James

Datblygiad Plentyn

Nia Jones

Technoleg Gwybodaeth

Julie Fletcher

Matthew Gower

Laura Gower

Ieithoedd Modern

Sara Horan

Sion Acciaioli

Paul Mason

Carys Jones

Hanes

Heledd Thomas

Joseph Jenkins

Heulwen Jones

Daearyddiaeth

Emma Roberts

Nicola Jones

Jonathan Lewis

Addysg Grefyddol

Llinos Jones

Nia Evans

Rachel Williams

Busnes

Daniel Hughes

Bethan Penny

Matthew Gower

Addysg Gorfforol

Eleri Poolman

Josh Williams

Berian Davies

Deiniol Evans

Jessica Gazzi

Cerian Phillips

Lowri George

Celf

Delyth Thomas

Elin Davies

Hannah Bryant

Cerdd

Christopher Davies

Catrin Hughes

Drama

Nia Griffith

Gwleidyddiaeth

Joseph Jenkins

CADy

Nia Williams

Cynorthwywyr

Anogwyr Dysgu

Emma Latham

Angharead Green

Georgia Frater

Ioan Hughes

Swyddog Hafan

Marie Williams

Anogwr Dysgu Llythrennedd

Ann Morgan

Cynorthwywyr Addysgu

Pat Harries

Heather John

Natalie McCormack

Joanne Samuel

Joanne Thomas

Ailish Saer

Bethan Sheavills

Bethan Donnelly

Caitilin Roberts

Iolo Thomas

Emma Emmanuel

Swyddog Encil

Rhys Westcott

Staff Gweinyddol

Arholiadau

Emyr Thomas

Swyddog Data

Sharon Griffiths

Gweinyddol

Beryl Bowen

Andrea Evans

Rhian Phillips

Bethan Rolland

Rhian Williams

Elin Partridge

Llyfrgellydd

Sarah Morgan

Cymorth Cyflenwi

Sarah Hough

Dylan Richards

Swyddog Cymorth Bugeiliol

Jodi Evans

Swyddog Encil

Rhys Westcott

Rheolwr Rhwydwaith

Matthew Bateman

Technegwyr

Nicola Rowlands

Cynorthwyydd Cefnogi Cwricwlwm

Rebecca Harry

Rheolwr Safle

Christen Rees-Jones

Gofalwyr

David Richards

Peter Collins

Cynorthwywyr Amser Cinio

Ann Thomas

Elaine Roberts

Rheolwraig y Ffreutur

Sam Evans

Llywodraethwyr

Cadeirydd

Gareth Beynon Thomas

Is-Gadeirydd

Nerys Burton

Awdurdod Lleol

Martin Davies

Kim Broom

Gareth Beynon Thomas

Mari Arthur

Cymunedol

Sarah-Jane Davies

Meilyr Hughes

Rob Sully

Rhieni

Rhian Davies

Angharad Lloyd Probert

Sara Hopping

Hayley Rogers

Steffan Rogers

Sarah Owens

Staff

Geoff Evans

Heulwen Jones

Daniel Hughes

Rhian Phillips

Prif Swyddogion

Ffion George

Gruff Oliver