Trefn Achwyno

Awgrymir y dylid dechrau’r broses o ddatrys problemau drwy drafod gyda’r Pennaeth neu staff eraill yr ysgol mewn trafodaeth anffurfiol. Gwneir pob ymdrech i ddatrys problemau yn y math hwn o drafodaethau.

Os na cheir boddhad digonol drwy wneud hynny yna gellir dilyn camau mwy ffurfiol. Gellir cael manylion llawn o swyddfa’r ysgol.