Noson bontio blwyddyn 6

Nos Fercher, Gorffennaf 12fed.

Croeso i chi rieni a disgyblion newydd i Ysgol y Strade am noson o rannu gwybodaeth, a chael blas ar fywyd yn yr ysgol.

6.00yh

  • Rhieni i ymgynnull yn y Gampfa i dderbyn gwybodaeth am y bandio, dosbarthiadau cofrestru, y wisg ysgol, y llyfr cyswllt, gweithgareddau pontio, i enwi ond rhai.
  • Caiff y disgyblion y cyfle i gyfarfod â’u tiwtoriaid dosbarth, a gwneud ffrindiau newydd.
  • Bydd lluniaeth ysgafn i bawb yn y Ffreutur ar ddiwedd y noson.
  • Edrychwn ymlaen i’ch croesawu.

 

Dydd Iau, Gorffennaf 13eg.

  • Dyma gyfle i’r disgyblion drafod ymhellach gyda’r tiwtoriaid dosbarth, a phrofi gwers neu ddwy.
  • Caniateir dillad hamdden ar y diwrnod hwn.
  • Ni fydd angen bagiau ar y disgyblion.
  • Bydd angen arian ar gyfer cinio – tua £3.50.

I weld copi o’r llythyr a anfonwyd drwy’r Ysgolion Cynradd cliciwch yma Llythyr i rieni Bl 6 pontio