Gwisg Ysgol Medi 2017

GWISG YSGOL Y STRADE MEDI 2017

Yn Ysgol Y Strade credwn fod gwisg ysgol gywir yn cyfrannu tuag at safonau uchel, balchder a threfn yn yr ysgol. Yn ogystal, mae’r wisg briodol yn cyfrannu at ddatblygiad hunan- ddisgyblaeth a hunan-werth y disgyblion.

Mae’r disgwyliadau gwisg wedi’u nodi’n glir yn y Llyfr Cyswllt ac ar y daflen sydd wedi cysylltu gyda’r llythyr hwn. Fel Pennaeth o fis Medi ymlaen, dwi am weithredu’r egwyddor hynny a chefnogi’r rhieni a’r disgyblion sydd yn cydymffurfio gyda’r disgwyliadau’n llawn. Gofynnaf yn garedig i chi nodi anghenion gwisg yr ysgol cyn archebu unrhyw eitemau cyn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.   Os oes unrhyw amheuon gennych ynglŷn ag unrhyw ran o’r wisg gofynnwn i chi gysylltu â’r ysgol i drafod cyn prynu’r eitem.

Yn gywir

Mr Geoff Evans

Gwisg Ysgol School Uniform