Ysgoloriaeth Y Principality

Fel rhan o’n partneriaeth dosbarth busnes gyda Chymdeithas Adeiladu Principality, rydym wedi sefydlu ysgoloriaeth i 3 disgybl o flwyddyn 10, ac i 3 o flwyddyn 12. Mae’r ysgoloriaethau yma’n rhedeg am gyfnod o ddwy flynedd.

Roedd y ceisiadau, ar ffurf llythyron cais, o’r safon uchaf ac roedd y broses o lunio rhestr fer a chyfweld yn un anodd. Ar gyfer y cyfweliadau roedd Mr Geoff Evans a Mr Daniel Hughes o’r ysgol ar y panel, yn ogystal â Pat Ashman (Rheolwr Digwyddiadau a Nawdd) a James Harper (Rheolwr Cyfrifoldeb Corfforaethol Cymdeithasol) o’r Principality.

Ar ddiwedd diwrnod o gyfweliadau, penodwyd Angharad Larkin, Dafydd Gimblett a Phoebe Jones o flwyddyn 10, a Bethan Thomas, Carys Worth a Sam Saer o flwyddyn 12.

Fel rhan o’r ysgoloriaeth bydd y disgyblion hynny’n derbyn cefnogaeth y Principality am y ddwy flynedd. Bydd y gefnogaeth yma’n cynnwys mentora tymhorol, cyfleoedd profiad gwaith, gwaith cymunedol ac elusennol ac amrywiaeth o wobrau yn cynnwys gliniadur yr un a thocynnau i ddigwyddiadau yn stadiwm y Principality.