Diolch Dŵr Cymru

Yn sgîl y tywydd poeth dosbarthwyd 200 o foteli dŵr i ddisgyblion yr ysgol. Hefyd, fel ysgol Baner Werdd, rydym yn ymroddedig i leihau ein gwastraff plastic ac i amddiffyn yr amgylchedd. Trwy’r Clwstwr Dosbarth Busnes Llanelli, rydym wedi creu cyswllt arbennig gyda Dŵr Cymru, sydd wedi rhoi poteli dwr ail-lenwad i bob disgybl ym mlwyddyn 7.

Bydd hyn yn lleihau ein gwastraff plastig and hefyd yn gymorth ariannol i’n disgyblion. Fel ysgol, rydym yn hynod o ddiolchgar i Dwr Cymru am gyflenwi’r poteli. Mae’n gam arall yn ein hymgyrch amgylcheddol cyfrifol.