Cystadleuaeth I:spell

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 7 a gystadlodd yn nhwrnamnet I:spell ddoe. Pawb wedi perfformio’n wych ac wedi mwynhau’r diwrnod yn fawr.