Plant Mewn Angen

Mae’r ysgol yn codi arian tuag at Ddiwrnod Plant Mewn Angen wythnos yma. Felly dewch ag arian ychwanegol i brynu cacennau ac i ymuno a’r gweithgareddau hwylus mae’r Chweched wedi eu paratoi ar eich cyfer. Dydd Gwener 16eg o Dachwedd – Gwisg anffurfiol gan wisgo rhywbeth MELYN a chyfraniad o £1. Diolch.