Enillwyr Cystadleuaeth CRE8

Llongyfarchiadau i sd-egni, sef tîm o ddisgyblion blwyddyn 9 gwnaeth ennill cystadleuaeth CRE8 ym Mharc y Sgarlets ar y 4ydd o Chwefror. Cystadleuaeth STEM gyda’r thema egni cynaliadwy oedd y gystadleuaeth. Gweithiodd y tîm yn eithriadol o dda gyda’u cyd-ddisgyblion ac athrawon o adrannau gwahanol i ddatblygu ei syniad i brototeip. Gwobrwywyd y tîm yn bencampwyr y sir gan banel o feirniaid o ddiwydiannau gwahanol, o beirianneg i egni.