Amser Cinio

Wrth inni symud ymlaen gyda’r broses o ail agor Ysgol Y Strade yn llawn, rydym yn gweithio gyda’r gwasanaeth Arlwyo Sirol i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i brynu bwyd poeth yn ystod eu hamser cinio. Rydym felly yn dechrau’r broses hon trwy gynnig dewis bwyd poeth cyfyngedig o ddydd Llun Medi’r 14eg ymlaen. Yn y lle cyntaf, bydd y trefniadau hyn i ddisgyblion Blwyddyn 7,8 a 9 yn unig. Byddwn yn cynyddu’r capasiti hyn dros yr wythnos nesaf ac yn eich hysbysu am newidiadau wrth inni symud ymlaen.