Amser Cinio

Mae Ysgol Y Strade, erbyn hyn, wedi ail agor yn llawn. Rydym yn gweithio gyda’r gwasanaeth Arlwyo Sirol i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle i brynu bwyd poeth yn ystod eu hamser cinio. Rydym felly yn gallu cynnig dewis bwyd poeth cyfyngedig o ddydd Mercher Medi’r 16eg ymlaen. Bydd y trefniadau hyn i ddisgyblion pob Blwyddyn.

Diolch yn fawr.