Dyddiadau Allweddol

Dyddiadau Allweddol

Dydd Gwener, Gorffennaf y 15fed, 2022 – diwrnod olaf y tymor i ddisgyblion.
Dydd Iau, Awst y 18fed, 2022 – diwrnod canlyniadau Lefel Uwch/UG
Dydd Iau, Awst y 25ain, 2022 – diwrnod canlyniadau TGAU
Dydd Gwener, Medi’r 2il, 2022 – Diwrnod HMS
Dydd Llun, Medi’r 5ed, 2022 – Blwyddyn 7, 12 a 13 yn unig.
Dydd Mawrth, Medi’r 6ed, 2022 – Pob disgybl yn dychwelyd i’r ysgol.