Bwyd a Maeth

Rhagair

Mae TGAU Bwyd a Maeth yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i goginio a chymhwyso egwyddorion gwyddoniaeth bwyd, maeth a bwyta’n iach. Mae’n annog dysgwyr i goginio ac mae’n eu galluogi i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynglŷn â bwyd a maeth er mwyn gallu bwydo eu hunain ac eraill yn fforddiadwy a maethlon, nawr ac yn y dyfodol.

Cynnwys y Cwrs

Nwyddau bwyd Eu gwerth yn y ddeiet, arbrofi â’r nwyddau, nodweddion a phriodweddau, sut i’w storio, paratoi prydau.
Egwyddorion maeth Protein, braster, carbohydradau, fitaminau, mwynau, ffibr, dŵr.

Rôl y maethynnau yn y ddeiet.

Deiet ac iechyd da Gofynion egni unigolion, cynllunio deietau cytbwys. Cyfrifo’r egni a’r maethynnau mewn rysaít, pryd bwyd a deiet gyda chyfrifiadur.
Gwyddoniaeth bwyd Effaith coginio ar fwyd, dirywiad bwyd, cyffeithio bwyd.
O ble daw bwyd Tarddiad bwydydd, milltiroedd bwyd, cynaliadwyedd bwyd. Cynhyrchu bwyd i gynnwys bwyd o Gymru a bwydydd rhyngwladol.
Coginio a pharatoi bwyd Ffactorau sy’n effeithio ar ddewis bwyd, paratoi a thechnegau bwyd. Rhaid i ddisgyblion allu cynllunio, paratoi, coginio a gweini nifer o wahanol ryseitiau gan ddangos technegau gwahanol.

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Mrs Rhian Ruddall