Cymraeg Llenyddiaeth

Rhagair

Bydd y cwrs llenyddiaeth yn rhoi cyfle i’r disgyblion fwynhau ac ymateb i amrywiaeth o ddeunydd llenyddol a chyfryngol.

Ar gyfer yr arholiad llenyddiaeth astudir un nofel a chasgliad o farddoniaeth. Yn ogystal, bydd yn rhaid cyflwyno dwy das gar gyfer y gwaith cwrs ysgrifenedig,  un yn ymateb id drama. Trafodir ffilm yn yr asesiad allanol llafar.

Manylion Asesu

Mae tair rhan i’r cyllun asesu:

  • Asesu terfynol o waith llafar 30%
  • Arholiad ysgrifenedig terfynol 45%
  • Asesiadau dan reolaeth 25%

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Mrs Lowri Davies