Dylunio a Thechnoleg

Rhagair

Mae Dylunio a Thechnoleg bellach yn bwnc eang iawn sydd yn ei gyfanrwydd yn ymwneud a llawer o faesydd astudio.

Ar y cyrsiau mae cyfle unigryw i ymgeiswyr ddarganfod a datrys problemau, trwy ddylunio a gwneud cynhyrchion mewn amrywiaeth eang o gyd-destynau yn ymwneud â diddordebau personol.

Mae Dylunio a Thechnoleg yn datblygu sgiliau creadigol ymgeiswyr yn ogystal â phob un o’r chwe Sgil Allweddol ac yn eu galluogi i feddwl mewn ffordd ddyfeisgar, clir ac arloesol.

Gall ymgeiswyr astudio y cwrs mewn
1 o 3 ardal ffocws:

Asesu

Uned 1: Dylunio a Thechnoleg yn yr 21ain Ganrif

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr (50% o’r cymhwyster)

Cymysgedd o gwestiynau atebion byr, strwythuredig ac ysgrifennu estynedig sy’n asesu gwybodaeth a dealltwriaeth ymgeiswyr am un maes a ddewiswyd o’r canlynol:

  •  dylunio peirianyddol
  •  ffasiwn a thecstilau
  •  dylunio cynnyrch

Uned 2: Tasg Dylunio a Gwneud

Asesiad di-arholiad: tua 35 awr (50% o’r cymhwyster)

Tasg dylunio a gwneud ddwys a manwl, yn seiliedig ar her gyd-destunol a osodir gan CBAC, sy’n asesu gallu ymgeiswyr i: nodi, ymchwilio, dadansoddi ac amlinellu posibiliadau dylunio dylunio a gwneud prototeipiau a gwerthuso  eu haddasrwydd i’r pwrpas

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Mr Lee Thomas