Ffasiwn a Thecstiliau

Craidd

Mae cynnwys y craidd i’w astudio gan bob dysgwr beth bynnag yw y dewis o faes ffocws anodedig.

 1. Effaith technolegau newydd.
 2. Sut mae gwerthusiad beirniadol o dechnolegau newydd a’r rhai sy’n datblygu yn llywio penderfyniadau dylunio.
 3. Sut mae ynni’n cael ei gynhyrchu a’i stori.o
 4. Datblygiadau mewn deunyddiau modern a chlyfar.
 5. Ôl troed ecolegol a chymdeithasol.
 6. Ymchwilio a dadansoddi gwaith gweithwyr proffesiynol .

Gall ymgeiswyr ddewis astudio cwrs mewn un o’r 3 maes ffocws arnodedig.

Ffasiwn a Thecstilau

Mae’r maes ffocws arnodedig yma yn cynnwys yr meusydd astudio canlynol:

 1. Ffibrau naturiol, synthetig, wedi blendio a chymysg
 2. Tecstilau wedi’u gwehyddu a heb eu gwehyddu, a rhai technegol.
 3. Polymerau thermoffurfiol a thermogaledo
 4. Datblygiadau mewn deunyddiau modern a chlyfar.
 5. Ffynonellau, tarddiadau, priodweddau ffisegol a gweithio deunyddiau, cydrannau a systemau.
 6. Sut mae dewis deunyddiau neu gydrannau’n ddylanwadu dyluniad.
 7. Ffurfiau, mathau a meintiau stoc.
 8. Prosesau gwahanol y gellir eu defnyddio.
 9. Technegau a phrosesau arbenigol.
 10. Triniaethau a gorffeniadau arwyneb priodol.