Gwisg yr Ysgol

Gofynnir i rieni sicrhau bod disgyblion yr ysgol yn cadw at y wisg gywir ar bob achlysur. Ni oddefir unrhyw ymdrech ar ran disgybl i dynnu sylw at ei hun drwy ei ymddangosiad. Bydd eitemau nad sy’n cydymffurfio â’r wisg ysgol yn cael eu cadw am gyfnod.

Pob disgybl

 • Tei yr ysgol.
 • Siwmper nefi gwddf ‘v’ gyda logo’r ysgol wedi’i frodio arno – nid cardigan. Esgidiau du.
 • Ni chaniateir esgidiau ffabrig e.e ‘Vans’/’Converse’ na thrainers. Sawdl heb fod yn rhy uchel i’r merched.
 • Dillad allanol synhwyrol – byddai  cot unlliw, dywyll yn ddymunol. Ni chaniateir siacedi denim na lledr.

Ni chaniateir i ddisgybl wisgo:

 • Unrhyw fath o ‘drainers’
 • Clustdlysau – dim ond styds yn unig – un ym mhob clust, i’w gwisgo ar waelod y glust yn unig.
 • Styds na modrwy ar unrhyw ran arall o’r corff e. y trwyn, aeliau a.y.b.
 • Mwy nag un fodrwy ar bob llaw.
 • Siwmper/crys chwys/hwdi/siaced lliw o unrhyw fath
 • Esgidiau heb sanau/teits.
 • Crys/blows tu allan i drowsus/sgert
 • Colur
 • Gwallt wedi’i liwio neu’i steilio’n eithafol.

Polisi gwisg

Os na fydd disgybl yn dod â’u gwisgoedd Addysg Gorfforol a does dim llythyr o esboniad ganddynt i’w hesgusodi bydd yr adran yn darparu gwisg.

Fe fydd gofyn i ddisgyblion sydd wedi ei anafu neu yn sâl i newid yn chit ymarfer corff. Bydd y disgyblion yma yn cael eu defnyddio i hyfforddi a recordio canlyniadau. Penderfyniad yr adran ydyw i esgusodi disgybl yn dibynnu ar y rheswm. Fe fydd

yr adran yn dilyn camau disgyblu os fydd y disgyblion yn anghofio eu cit.

Merched

 • Blows   – gwyrdd
 • Sgert   –  nefi; hyd heb fod yn rhy fyr nac yn rhy dynn – dim sgert ‘lycra’
 • Trowsus   –  nefi; steil addas, ni chaniateir trowsus ‘skinny’
 • Sanau   – sanau nefi / teits nefi trwchus

Ymarfer Corff:

 • Crys t coch swyddogol
 • Siorts tyn neu llac/legins du swyddogol – Dim sgorts
 • Esgidiau addas
 • Crys chwys swyddogol

Bechgyn

 • Crys    – gwyn
 • Trowsus – du/llwyd tywyll
 • Sanau    –  du/llwyd/gwyn

Ymarfer Corff:

 • Crys rygbi gwyrdd a choch swyddogol
 • Crys-t ymarfer corff swyddogol shorts gwyrdd swyddogol ‘Skins’ coch swyddogol
 • Sanau rygbi coch