Gwyddoniaeth

Rhagair

Ym mlwyddyn 10 ac 11, fe fydd myfyrwyr yn astudio ar gyfer cymhwyster TGAU Gwyddoniaeth (dwyradd). Mae’r cymhwyster hwn yn annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder mewn gwyddoniaeth, ac i feithrin agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc ac i gydnabod pwysigrwydd gwyddoniaeth yn eu bywydau bob dydd ac i’r gymdeithas.

Mae’r cwrs yn cynnwys chwech uned o waith sy’n cael eu hasesu yn allanol trwy sefyll arholiadau yn ystod tymor yr Haf ym mlwyddyn 10 ac 11. Mae’r cwestiynau yn gymysgedd o gwestiynau atebion byr, cwestiynau strwythuredig, ysgrifennu estynedig a chwestiynau ymateb i ddata gyda rhai ohonynt wedi’u gosod mewn cyd-destun ymarferol.

Yn ogystal â hyn fe fydd un asesiad ymarferol yn ystod tymor y Gwanwyn ym mlwyddyn 11.

Bydd cwblhau’r cwrs yn cyfateb a dwy radd TGAU.

Asesu

Blwyddyn 10

Bioleg 1

(15%)

Haf 2019

Cemeg 1

(15%)

Haf 2019

Ffiseg 1

(15%)

Haf 2019

Blwyddyn 11

Bioleg 2

(15%)

Haf 2020

Cemeg 2

(15%)

Haf 2020

Ffiseg 2

(15%)

Haf 2020

Asesiad ymarferol (10%)

Gwanwyn 2020

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Mr Rhys Browning