Llenyddiaeth Saesneg

Rhagair

Asesu

Mae’r cwrs yn cynnwys:

2 Asesiad Allanol: 

Uned 1 (35%)

Arholiad 2awr – Astudio nofel a chymharu cerddi nas astudiwyd o’r blaen

Uned 2 (40%)

Arholiad 2 awr – Astudio drama a nofel

 Asesiad di-arholiad – tasgau yn y dosbarth (25%)

Uned 3

Shakespeare a Barddoniaeth

Tasg 1 – traethawd ar ddrama Shakespeare

Tasg 2 – traethawd ar gerddi allan o’r gyfrol One Hundred Poets from Wales

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Miss Cheryl Lewis