Mathemateg a Mathemateg Rhifedd

Rhagair

Bydd cyfle gan ddisgyblion i ennill 2 gymhwyster TGAU Mathemateg llinol gwahanol, sef TGAU Mathemateg Rhifedd, a TGAU Mathemateg.

Mae’r amcanion asesu ar gyfer y 2 TGAU yma’n gofyn i ddisgyblion :

  • galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o’r cynnwys penodedig
  • dethol a defnyddio dulliau mathemategol mewn amrywiol gyd-destunau, ac allan o gyd-destun
  • dehongli a dadansoddi problemau a chynhyrchu strategaethau i’w datrys

Bydd disgwyl i ddisgyblion sy’n cael eu cofrestru ar gyfer TGAU Mathemateg fod yn gyfarwydd â’r wybodaeth, y sgiliau, a’r ddealltwriaeth sydd ymhlyg yn TGAU Mathemateg Rhifedd.

Asesu

Rhaid i’r disgyblion sefyll cyfanswm o 4 papur arholiad er mwyn ennill y 2 gymhwyster TGAU llinol gwahanol. Disgwylir iddynt sefyll yr arholiadau canlynol :

TGAU Mathemateg Rhifedd :

Papur 1  (Uned 1 – arholiad heb gyfrifiannell)

Papur 2 (Uned 2 – arholiad cyfrifiannell)

TGAU Mathemateg :

Papur 1  (Uned 1 – arholiad heb gyfrifiannell)

Papur 2 (Uned 2 – arholiad cyfrifiannell)

Haenau Mynediad

Ar gyfer y 2 TGAU Mathemateg llinol gwahanol, bydd 3 haen mynediad gyda rhai graddau yn gorgyffwrdd. Dewisir yr haen mynediad er mwyn sicrhau y bydd ymgeiswyr yn medru dangos eu cyrhaeddiad gorau.

Haen Graddau

Uwch

A*, A, B, C

Canolradd

B, C, D, E

Sylfaenol

D, E, F, G

Corff Arholi

 Pennaeth Adran: Mr Elis Jones