Mynediad i’r Ysgol

Does dim dalgylch fel y cyfryw gan yr ysgol hon am ei bod hi’n draddodiadol yn ysgol o ddewis y rhieni. Sut bynnag mae mwyafrif y disgyblion presennol yn dod o’r ysgolion canlynol:

  • Ysgol Brynsierfel, Llwynhendy
  • Ysgol Dewi Sant, Llanelli
  • Ysgol y Felin, Ffwrnes
  • Ysgol Gwenllian, Cydweli
  • Ysgol yr Hendy
  • Ysgolion Llangennech
  • Ysgol Parc y Tywyn, Porth Tywyn
  • Ysgol Pum Heol
  • Ysgol Trimsaran
  • Ysgol Mynyddygarreg

Croesawir disgyblion yn ogystal o ysgolion Cynradd eraill tu hwnt i gylch Llanelli.