Penaethiaid Safonau Cyfnod Allweddol 3

Miss Catrin Hughes

Pennaeth Safonau Blwyddyn 7

catrin.hughes@ysgolystrade.org

Mr Berian Davies

Pennaeth Safonau Blwyddyn 8

berian.davies@ysgolystrade.org

Mr Deiniol Evans

Pennaeth Safonau Blwyddyn 9

deiniol.evans@ysgolystrade.org

Penaethiaid Safonau Cyfnod Allweddol 4

Mr Sion Acciaioli

Pennaeth Safonau Blwyddyn 10

sion.acciaioli@ysgolystrade.org

Mr Jonathan Lewis

Pennaeth Safonau Blwyddyn 11

jonathan.lewis@ysgolystrade.org

Y Chweched Dosbarth

Mriss Rachel Williams

Pennaeth y Chweched Dosbarth

rachel.williams@ysgolystrade.org